בס"ד

צהרונים

חברת המשכיל הינה חברת הצהרונים המקצועית ביותר בארץ.
החברה עוסקת מזה 15 שנים בהפעלת צהרונים וקייטנות, בגנים ובבתי ספר במרוצת שנת הלימודים והחופשות.

צהרוני המשכיל מובילים באיכותם, תוך שימת דגש על ניהול מקצועי ומתקדם, צוותים איכותיים ופעילויות חוויתיות. כל זאת לצד
שקיפות מלאה ושיתוף צוות הבוקר, ועד ההורים וההורים.

צוות המדריכים בצהרוני המשכיל הפרוסים ברחבי הארץ מהווים נדבך מרכזי בהצלחת החברה ובשמה הטוב.
אנו מציבים במרכז העשיה היומיומית, את הרעיון המכוון הרואה בצהרון מרכז חינוכי - פדגוגי התפתחותי ומעניקים לכל ילד ולכל
ילדה, מסגרת חינוך והעשרה המותאמת לשלבי התפתחותם. הדבר בא לידי ביטוי, בין היתר, בחלוקה לקבוצות גיל, תוך שימת דגש
על הצרכים הייחודיים הנדרשים בכל שלב התפתחותי.

אנו מאמינים כי מהותו של הצהרון להוות לילדים מקום איכותי בו מבלים הילדים את שעות אחר הצהרים.
חשוב לנו כי ילדי צהרוני המשכיל ילמדו, יחוו וישחקו מתוך הנאה. רק כך אנו בטוחים כי יביאו לידי ביטוי מרבי את התפתחותם
האישית, כל אחד בתחומו.