בס"ד

מרכזי החוגים שלנו

מרכזי החוגים שלנו 

המשכיל תפתח מרכז חוגים חדשני, עשיר ואיכותי בשעות אחר הצהריים בבית הספר כרצף לתוכנית הלימודים בבית הספר ובצהרון.
במסגרת מרכז החוגים ננגיש לקהילת בית הספר, חוגים מגוונים, איכותיים וחדשנים.
החוגים יפעלו משעת סיום בית הספר ועד לשעות אחר הצהריים המאוחרות.
מטרתנו לספק לקהילת בית הספר מרכז חוגים קרוב לבית, בו יהנו הילדים מהעשרה, יפתחו את כישוריהם ואף ייחשפו לעולמות מרתקים בתחומי ידע חדשים.
בהמשך, ובהתאם לביקוש, ניתן יהיה לפתוח חוגים המיועדים להורים וילדים יחד ו/או חוגים למבוגרים.
מרכז החוגים ינוהל על-ידי מנהל מתחם של חברת המשכיל. מנהל המתחם, ידאג לפעילות התקינה והמקצועית של החוגים, יהווה איש קשר ויתן מענה לכל צרכי הקהילה.